ΟΙ Συνέπειες της έλλειψης έγκυρης  Ασφαλιστικής Σύμβασης

 

 

 

Η ανυπαρξία τυπικά ισχυρής ασφαλιστικής  σύμβασης ,επισύρει τόσο ποινικές ,όσο και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του οδηγού ,αλλά και του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που κυκλοφορεί -έστω και τυπικά -ανασφάλιστο.

 

 

Συνοπτικά , οι επιβαλλόμενες κυρώσεις διακρίνονται :

 

 

  • Σε διοικητικές κυρώσεις που συνίστανται σε αφαίρεση αδείας οδήγησης και της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος για έξι μήνες, ενώ αν αυτό εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται για δύο χρόνια και πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ,ύψους απο 250 ευρώ προκειμένου για δίκυκλο, μέχρι 1.000,00 ευρώ, αν πρόκειται για λεωφορείο ή ΔΧ φορτηγό αυτοκίνητο. Στην περίπτωση που αυτοκίνητο εμπλεκόμενο για δεύτερη φορα σε τροχαίο ατύχημα βρεθεί και πάλι ανασφάλιστο,  τότε η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας  επιβάλλεται για τρία χρόνια.

 

  • Σε ποινικές κυρώσεις  που συνίστανται σε φυλάκιση απο 2 έως 12 μήνες, και  χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 300,00ευρώ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται σε βάρος τόσο του κυρίου και κατόχου του αυτοκινήτου , όσο και σε βάρος του οδηγού αυτού.

 

  • Κατ' εφαρμογή δε συμπληρωματικά προς τα παραπάνω των διατάξεων του ΚΟΚ επιβάλλεται  η αφαίρεση τόσο των πινακίδων , όσο και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ,αλλά και της άδειας ικανότητος οδηγού για 10 μέρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-60942748-1