ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ   ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

  • Πυρκαγιά,κεραυνός ,ευρεία έκρηξη
  • Πυρκαγιά απο δάσος
  • Ζημιές από καπνό
  • Πτώση αεροσκάφων
  • Πρόσκρουση οχήματος

 

 

 

 

Ελάχιστο ετήσιο ολικό ασφάλιστρο  125

 

 

UA-60942748-1