ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

 

 

Αφορά στην κάλυψη της Αστικής ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες και Υλικές ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί απο τη λειτουργία των χώρων ασφαλιζομένου ξενοδοχείου και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος απο Νόμο θεωρείται ο ασφαλιζόμενος.

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ : 150€ κατ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά.

 

UA-60942748-1