Πρόγραμμα Ασφάλισης  " Ο Πιο Πιστός Φίλος "

 

 

Ασφαλιστικές Καλύψεις

 

 • Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας έως 1.000
 • Δαπάνη για νοσηλεία,θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση ,λόγω ατυχήματος ή ασθένειας προς αποκατάστασης της υγείας του σκύλου ετησίως έως 500
 • Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος έως 1.000
 • Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων ,για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον σκύλο σε τρίτα πρόσωπα,ετησίως έως 1.500

 

 

Ανώτατα Όρια Καλύψεων

 

 1. Θάνατος απο ασθένεια ή ατύχημα σε ποσοστό 100% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 2. Έξοδα θεραπείας ή νοσηλείας σε ποσοστό  50% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
 3. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Μετά απο δικαστική απόφαση) σε ποσοστό150% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

 

 

Ειδικές Επισυμάνσεις

Είναι απαραίτητο ο ασφαλιζόμενος σκύλος να :

 • φέρει ηλεκτρονική σήμανση,
 • είναι υγιής
 • μην έχει επιθετικές τάσεις και να
 • είναι εμβολιασμένος με υπάρχοντα βασικά εμβόλια

 

 

 Απευθύνεται

 

Σε όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων συντροφιάς ηλικίας απο 3 μηνών έως 6 ετών.

 

 

 Ελάχιστο Ασφάλιστρο

 

 Από 50

 

 Απαλλαγές : 20% ανά ζημιογόνο γεγονός,για όλες τις καλύψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-60942748-1