Τι κάνω σε περίπτωση που εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα

Κανείς οδηγός δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε τροχαίο, πλην όμως κανείς δεν μπορεί να σας διασφαλίσει πως δεν θα ζήσετε μια τέτοια, δυσάρεστη εμπειρία.
Συνεπώς είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που εμπλακείται σε τροχαίο ατύχημα.

 

 

Βήμα 1

Καλούμε τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, το τηλέφωνο της οποίας βρίσκεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.

 

 Βήμα 2

 

Συμπληρώνουμε δήλωση ατυχήματος.

Απαραίτητα παραστατικά για δήλωση ατυχήματος είναι:

 

  1. Δήλωση ατυχήματος
  2. Άδεια οδήγησης οδηγού
  3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  4. Δελτίο τροχαίας αν έχει επιληφθεί

 

Η υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ μας βοηθάει με τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος. Σε περίπτωση που δεν καλέσουμε την Φροντίδα, προσκομίζουμε τα ανωτέρω έγγραφα εντός 5 ημερών από το συμβάν στο τμήμα αποζημιώσεων  της Ασφαλιστικής μας εταιρείας.
Στον Φιλικό Διακανονισμό, η υπαίτια ασφαλιστική έχει 10 ημέρες να απαντήσει για την αποδοχή της υπαιτιότητας της ή μη. Μετά από αυτό το διάστημα σταματάει να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός και η διεκπεραίωση της ζημιάς ακολουθεί τον κλασικό τρόπο υποβολής δήλωσης ατυχήματος.

 

 

 


Βήμα 3

 

Eνημερώνουμε την Ασφαλιστική εταιρεία για την τοποθεσία που βρίσκεται το όχημά μας, προκειμένου να πάει πραγματογνώμονας. Από την ημέρα που θα συμφωνηθεί το ποσό της αποζημίωσης, η Ασφαλιστική εταιρεία το αποδίδει σε 10 ημέρες.

Για καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση τα παρακάτω έγγραφα είναι αναγκαία για την συμπλήρωση του φακέλου ζημιάς:

 

Σε περίπτωση απαίτησης σωματικών βλαβών

 

  1. Έκθεση ένορκης εξέτασης μαρτύρων από την τροχαία (Δικογραφία)
  2. Ιατρική Βεβαίωση-Γνωμάτευση νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο
  3. Ιατρικές αποδείξεις
  4. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από Ιατρό

 

Σε περίπτωση απαίτησης υλικών ζημιών

 

  1. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης
  2. Τιμολόγια επισκευής

 

 

 

UA-60942748-1